Oferta szkoleń dedykowanych

 • Organizacjom, które zamierzają przeszkolić większą liczbę osób albo posiadają indywidualne zapotrzebowanie tematyczne, rekomendujemy skorzystanie z naszej oferty szkoleń zamkniętych.
 • Zajęcia realizujemy we wskazanej lokalizacji (np. Państwa siedzibie).
 • Program uwzględnia potrzeby Państwa branży.
 • Szkolenie możemy zrealizować w standardowej formule 6-7 godzin, ale również w indywidualnie ustalonym wariancie.

...i dołącz do grona ponad 7000 zadowolonych Klientów:

Poznaj ofertę dedykowanych szkoleń RODO

Wybierz interesującą Ciebie branżę – jeżeli jej nie znalazłeś, nic straconego! Przygotowujemy również indywidualne programy szkoleniowe.

Nasi eksperci wypowiadali się między innymi w:

szkolenie rodo eksperci rzeczpospolita
szkolenie rodo eksperci onet
szkolenie rodo eksperci newsweek
szkolenie rodo eksperci lex
szkolenie rodo eksperci gazeta prawna
szkolenie rodo eksperci forbes

Potwierdzona jakość usług naszych ekspertów!

Poznaj opinie o jakości naszych usług:

Kadry (HR)

Kadry (HR)

 • 6-7 godzin
 • od 1900 zł netto
 • rabaty dla kilku grup szkoleniowych
 • w siedzibie Klienta
 • od poniedziałku do soboty
 • szybkie terminy realizacji
 • opcjonalne certyfikaty (oprawione)
 • opcjonalne materiały szkoleniowe (skrypty, książeczki z RODO, notatniki, długopisy)
 • ściśle branżowe szkolenie
 • praktyczne i użyteczne

RODO w kadrach (HR) – szkolenie

Dział kadr to newralgiczne miejsce przetwarzania danych osobowych, w tym tzw. danych osobowych szczególnych kategorii. Dlatego wymaga specyficznego szkolenia, uwzględniającego praktyczne stosowanie zasady ograniczonego czasu przy przetwarzaniu danych osobowych. Innymi słowy, umożliwiającego usunięcie danych po maksymalnym, dopuszczalnym okresie. Podczas szkolenia praktycznie omawiamy procesy rekrutacyjne oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej, nie tylko zgodnie z RODO, ale przede wszystkim z obowiązującymi od maja 2019 roku ustawami sektorowymi.

Zagadnienia branżowe:

 • Realizacja obowiązku informacyjnego RODO w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 • Zakres dopuszczalnych danych w CV i czas ich przechowywania.
 • Zbieranie życiorysów na cele przyszłych rekrutacji.
 • Prawidłowy obieg CV w jednostce.
 • Umowy powierzenia z serwisami ogłoszeniowymi / rekrutacyjnymi.
 • Realizacja obowiązków informacyjnych RODO w stosunku do pracowników.
 • Zakres dopuszczalnych danych osobowych pracownika, przetwarzanych m. in w aktach osobowych.
 • Wymogi dotyczące pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe kadrowe.
 • Zmiany w układzie dokumentacji kadrowej.
 • Maksymalne czasy przetwarzania danych osobowych dokumentacji kadrowej, z rozróżnieniem pracowników zatrudnionych w różnych okresach czasu.

Zagadnienia ogólne:

 • Jak odnaleźć się nie tylko w RODO, ale również w ustawach branżowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 • Realizacja uprawnień podmiotów danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych.
 • Udostępnianie danych osobowych.
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, potencjalne sankcje i warunki odpowiedzialności.

IT / e-commerce

IT / e-commerce

 • 6-7 godzin
 • od 1900 zł netto
 • rabaty dla kilku grup szkoleniowych
 • w siedzibie Klienta
 • od poniedziałku do soboty
 • szybkie terminy realizacji
 • opcjonalne certyfikaty (oprawione)
 • opcjonalne materiały szkoleniowe (skrypty, książeczki z RODO, notatniki, długopisy)
 • ściśle branżowe szkolenie
 • praktyczne i użyteczne

RODO w IT / e-commerce – szkolenie

Legitymujemy się doświadczeniem w ramach istniejącej od 2014 roku marki e-Regulaminy.pl. W jej ramach ściśle współpracujemy ze światem informatycznym, znając praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem wymogów dotyczących stosowanego oprogramowania, zabezpieczeń sieci, komputerów i serwerów. Szkolenie uwzględnia nie tylko RODO, ale także z najnowszą (maj 2019 r.) tzw. ustawę wprowadzającą RODO. W praktyce, przekładającą się na zmiany w aspekcie przetwarzania danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tematyka zajęć jest ściśle nastawiona na specyfikę branżową IT i e-commerce, z uwzględnieniem istotnego aspektu rozliczalności przetwarzanych danych, realizacji zasad poufności i integralności oraz dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

Zagadnienia branżowe:

 • Monitoring elektroniczny kadr.
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom IT.
 • Prawo administratora danych do wykonywania audytów u zewnętrznych podmiotów przetwarzających (np. IT, hostingodawców).
 • Rola IT przy wykonywaniu analiza ryzyka przez ADO.
 • Rola IT w prowadzeniu rejestru naruszeń i postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych.
 • Realizacja zasady czasowości przetwarzania danych osobowych.
 • Zdolność systemu IT do realizacji uprawnień podmiotów danych.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w e-commerce.
 • Dopuszczalny zakres danych osobowych przetwarzanych na stronach internetowych.
 • Obowiązki informacyjne na stronach internetowych a polityka prywatności i plików cookies.

Zagrożenia dla ochrony ochrony danych osobowych i związane z nimi środki bezpieczeństwa:

 • Korzystanie  przez osoby upoważnione do przetwarzania danych z sieci Internet i poczty e-mail.
 • Korzystanie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych z komputera, telefonu służbowego i urządzeń przenośnych.
 • Postępowanie z hasłami i plikami dostępowymi.
 • Przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej.
 • Tworzenie kopii zapasowych danych osobowych.
 • Stosowanie zasady privacy by design i privacy by default w IT.
 • Korzystanie z kluczy do pomieszczeń serwerowni.
 • Ewidencjonowanie urządzeń i nośników informacji.
 • Przeglądy i konserwacja systemów informatycznych.
 • Usuwanie urządzeń i nośników informacji.
 • Kontrola dostępu do systemu informatycznego.
 • Zabezpieczenie antywirusowe.

Nauczyciele / Szkoła / Oświata

Nauczyciele / Szkoła / Oświata

 • 6-7 godzin
 • od 1900 zł netto
 • rabaty dla kilku grup szkoleniowych
 • w siedzibie Klienta
 • od poniedziałku do soboty
 • szybkie terminy realizacji
 • opcjonalne certyfikaty (oprawione)
 • opcjonalne materiały szkoleniowe (skrypty, książeczki z RODO, notatniki, długopisy)
 • ściśle branżowe szkolenie dla oświaty
 • praktyczne i użyteczne

RODO w oświacie – szkolenie

Wszyscy pamiętamy problemy praktyczne po wejściu w życie RODO w maju 2018 roku. Szczególnym przypadkiem była kwestia odczytywania imion i nazwisk uczniów podczas wydawania świadectw szkolnych. Podobnie, znakowanie szafek uczniowskich. To jednak “wierzchołek góry lodowej”. Codziennością szkół jest przetwarzanie danych osobowych tak uczniów, jak również ich rodziców. Skorzystaj z naszego doświadczenia w Grupie Roboczej Ministerstwa Cyfryzacji i rozwiej wątpliwości swojego personelu podczas dedykowanego szkolenia, skupionego na praktycznych aspektach przetwarzania danych osobowych w oświacie.

Urzędy / administracja publiczna

Urzędy / administracja publiczna

 • 6-7 godzin
 • od 1900 zł netto
 • rabaty dla kilku grup szkoleniowych
 • w siedzibie Klienta
 • od poniedziałku do soboty
 • szybkie terminy realizacji
 • opcjonalne certyfikaty (oprawione)
 • opcjonalne materiały szkoleniowe (skrypty, książeczki z RODO, notatniki, długopisy)
 • ściśle branżowe szkolenie (wymaga indywidualnych ustaleń)
 • praktyczne i użyteczne

RODO w jednostkach administracji publicznej / JST – szkolenie

Jednostki administracji publicznej oraz JST podlegają pod liczne przepisy sektorowe z zakresu prawa przetwarzania danych osobowych. Sprawia to istotne problemy praktyczne, już nawet na poziomie diagnozy, kto jest administratorem danych. Wdrożeń nie ułatwia fakt szczególnych terminów retencji, a z drugiej strony specyficznych wyłączeń stosowania RODO, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.  Szkoliliśmy zarówno JST, jak i Ministerstwa, czy specjalistyczne organy kontrolne, np. wydatkowania środków unijnych.

Pracownicy

Pracownicy

 • 4 godziny
 • od 1900 zł netto
 • rabaty dla kilku grup szkoleniowych
 • w siedzibie Klienta
 • od poniedziałku do soboty
 • szybkie terminy realizacji
 • opcjonalne certyfikaty (oprawione)
 • opcjonalne materiały szkoleniowe (skrypty, książeczki z RODO, notatniki, długopisy)
 • praktyczne i użyteczne

RODO dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – szkolenie

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników, których codzienne zadania związane są z przetwarzaniem danych osobowych. Skupione na aspektach praktycznych, w tym środkach ochrony danych osobowych, a także postępowaniu w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych. Znakomite rozwiązanie dla tych administratorów, którzy nie chcą obciążać swoich kadr wiedzą “techniczną”, taką jak sporządzanie rejestru czynności, czy wykonywanie analizy ryzyka. Oferujemy wariant poszerzenia szkolenia o drugą część, przeznaczoną dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie RODO lub jego przestrzeganie w warstwie dokumentowej.

Zagadnienia kluczowe dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych:

 • Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Spełnianie obowiązku informacyjnego w stosunku do podmiotów danych osobowych.
 • Powierzanie i udostępnianie danych osobowych.
 • Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych lub administratorem danych osobowych.
 • Uprawnienia IOD i ADO.
 • Zasady postępowania w przypadku otrzymania żądania podmiotu danych osobowych.
 • Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Kiedy wymagane jest posiadanie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Postępowanie z listami obecności pracowników.
 • Szczególne wymogi, dotyczące ochrony danych osobowych kadrowych oraz terminy ich przetwarzania.
 • Środki ochrony danych dokumentacji kadrowej.
 • Środki ochrony danych osobowych z monitoringu.

Zagrożenia dla ochrony ochrony danych osobowych i związane z nimi środki bezpieczeństwa:

 • Korzystanie z sieci Internet i poczty e-mail.
 • Korzystanie z komputera, telefonu służbowego i urządzeń przenośnych.
 • Udzielanie telefonicznej, elektronicznej i bezpośredniej informacji dotyczącej danych osobowych.
 • Postępowanie z hasłami i plikami dostępowymi.
 • Przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej.
 • Tworzenie kopii zapasowych danych osobowych przechowywanych w formie elektronicznej.
 • Korzystanie z kluczy do obiektów i pomieszczeń.

Grupy kapitałowe

Grupy kapitałowe

 • 6-7 godzin
 • od 1900 zł netto
 • rabaty dla kilku grup szkoleniowych
 • w siedzibie Klienta
 • od poniedziałku do soboty
 • szybkie terminy realizacji
 • opcjonalne certyfikaty (oprawione)
 • opcjonalne materiały szkoleniowe (skrypty, książeczki z RODO, notatniki, długopisy)
 • ściśle branżowe szkolenie
 • praktyczne i użyteczne

RODO w grupach kapitałowych – szkolenie

Przetwarzanie danych osobowych w ramach grup kapitałowych generuje liczne, międzynarodowe lub krajowe transfery danych, pomiędzy poszczególnymi spółkami. Powoduje to praktyczne trudności w odpowiednim uregulowaniu przepływów danych, sformułowaniu obowiązków informacyjnych, wreszcie wyboru podstawy ujawniania danych – powierzenia, współadministrowania lub po prostu udostępnienia. Oprócz tego zagadnienia, konieczne jest uregulowanie przetwarzania danych osobowych pracowników i kontrahentów. Legitymujemy się licznymi wdrożeniami w tym sektorze i z chęcią podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Zagadnienia branżowe:

 • Transfer danych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej.
 • Wymogi dotyczące powierzania przetwarzania danych osobowych.
 • Współadministrowanie danymi osobowymi.
 • Udostępnianie danych osobowych na innej podstawie.
 • Międzynarodowy transfer danych osobowych poza strefę EOG.
 • Monitoring wizyjny, e-mail i GPS.
 • Prawidłowy obrót listami obecności pracowników.
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i kontrahentów.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i analiza ryzyka w przedsiębiorstwie.
 • Prowadzenie rejestru naruszeń i postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych.

Zagadnienia ogólne:

 • Jak odnaleźć się nie tylko w RODO, ale również w ustawach branżowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w grupie kapitałowej.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników grupy kapitałowej.
 • Terminy retencji danych osobowych kadrowych.
 • Realizacja uprawnień podmiotów danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, potencjalne sankcje i warunki odpowiedzialności.

Przedsiębiorstwa produkcyjne

Przedsiębiorstwa produkcyjne

 • 6-7 godzin
 • od 1900 zł netto
 • rabaty dla kilku grup szkoleniowych
 • w siedzibie Klienta
 • od poniedziałku do soboty
 • szybkie terminy realizacji
 • opcjonalne certyfikaty (oprawione)
 • opcjonalne materiały szkoleniowe (skrypty, książeczki z RODO, notatniki, długopisy)
 • ściśle branżowe szkolenie
 • praktyczne i użyteczne

RODO w przedsiębiorstwie produkcyjnym – szkolenie

Z pozoru działalność przedsiębiorstw produkcyjnych nie ma istotnego związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jednakże większość z nich, boryka się z problematyką nie tylko przetwarzania danych osobowych swoich pracowników. Dotyczy ona także odbiorców produktów, kierowców dostawców, czy kierowców odbiorców. Podczas wdrożeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych, często spotykaliśmy się również z problematyką transferów danych osobowych (np. pracowników) do krajów spoza EOG. Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, znacząco upraszczając wdrożenie RODO w Twojej organizacji!

Zagadnienia branżowe:

 • Monitoring wizyjny na terenie zakładu produkcji.
 • Monitoring poczty e-mail pracowników.
 • Inne formy monitoringu pracowników.
 • Badanie alkomatem pracowników a ochrona ich danych osobowych.
 • Prawidłowy obrót listami obecności pracowników.
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do kontrahentów.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 • Prowadzenie rejestru naruszeń i postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych.

Zagadnienia ogólne:

 • Jak odnaleźć się nie tylko w RODO, ale również w ustawach branżowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego.
 • Terminy retencji danych osobowych kadrowych.
 • Realizacja uprawnień podmiotów danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych.
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, potencjalne sankcje i warunki odpowiedzialności.

Medyczne

Medyczne

 • 6-7 godzin
 • od 1900 zł netto
 • rabaty dla kilku grup szkoleniowych
 • w siedzibie Klienta
 • od poniedziałku do soboty
 • szybkie terminy realizacji
 • opcjonalne certyfikaty (oprawione)
 • opcjonalne materiały szkoleniowe (skrypty, książeczki z RODO, notatniki, długopisy)
 • ściśle branżowe szkolenie
 • praktyczne i użyteczne

RODO w medycynie – szkolenie

Szkolenie dla personelu placówek medycznych, z zasad przetwarzania danych osobowych. Nie tylko zgodnie z RODO, ale także z najnowszą (maj 2019 r.) tzw. ustawą wprowadzającą RODO. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o praktyczne doświadczenia z przeprowadzonych audytów, wdrożeń i szkoleń w placówkach medycznych.  Tematyka zajęć jest ściśle nastawiona na specyfikę branżową placówek medycznych, z uwzględnieniem istotnego aspektu przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Zagadnienia branżowe:

 • Monitoring wizyjny na terenie placówki medycznej.
 • Monitoring wizyjny “obserwacyjny”.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych medycznych.
 • Obowiązki informacyjne w placówce medycznej.
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych – szczególne regulacje dot. podmiotów medycznych.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej podmiotom innym, niż pacjent.
 • Nowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w placówce medycznej.
 • Analiza ryzyka w placówce medycznej.
 • Prowadzenie rejestru naruszeń i postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii.
 • Terminy retencji danych osobowych dotyczących stanu zdrowia.
 • Zalecenia Ministerstwa i projekt Kodeksu branżowego.

Praktyczne branżowe środki ochrony danych osobowych:

 • W rejestracji medycznej.
 • W trakcie udzielania informacji telefonicznej.
 • Przy wywoływaniu pacjentów.
 • Podczas obchodów.
 • W ramach kartotek medycznych.

 

Zagadnienia ogólne:

 • Jak odnaleźć się nie tylko w RODO, ale również w ustawach branżowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w placówce medycznej.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników placówki medycznej.
 • Terminy retencji danych osobowych kadrowych.
 • Realizacja uprawnień podmiotów danych osobowych.
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, potencjalne sankcje i warunki odpowiedzialności.

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

RODO w innych branżach – szkolenie

Realizowaliśmy audyty, wdrożenia i szkolenia dla licznych branż, których nie sposób wymienić. Dzięki tym doświadczeniom, jesteśmy przygotowani do stworzenia indywidualnych, branżowych programów szkoleń, z uwzględnieniem specyfiki konkretnych obszarów działalności. Jeśli nie znajdujesz swojej branży w powyższym wykazie – nic straconego. Zapytaj nas, czy dysponujemy przygotowanym programem szkolenia dla Twojej branży. Pamiętaj także, że nawet jeśli jest ona wyjątkowa, specyficzna lub innowacyjna, możemy opracować indywidualny program, dostosowany do potrzeb Twojej organizacji!

 • indywidualny czas realizacji
 • rabaty dla kilku grup szkoleniowych
 • w siedzibie Klienta
 • od poniedziałku do soboty
 • szybkie terminy realizacji
 • opcjonalne certyfikaty (oprawione)
 • opcjonalne materiały szkoleniowe (skrypty, książeczki z RODO, notatniki, długopisy

Poznaj naszych trenerów:

Anna Mrozowska

Prawnik i praktyk. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor...

Czytaj więcej
dr Tomasz Lewandowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu SWPS. Ceniony dydaktyk, legitymujący się wieloletnim prowadzeniem zajęć na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama...

Czytaj więcej
Krzysztof Łoś

Od 2006 roku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w licznych spółkach specjalistycznych z szczególnie wymagającej i „zapalnej” branży telekomunikacyjnej. Odpowiadał w nich za...

Czytaj więcej
Agnieszka Chmielewska

Praktyk. Legitymuje się wyjątkową i wąską specjalizacją w dwóch obszarach ochrony danych osobowych: w sektorze medycznym i energetycznym. Pełniła obowiązki ABI m. in. w spółce...

Czytaj więcej
r. pr. Paweł Libertowski

Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i doświadczony dydaktyk. Począwszy od 2009 roku prowadził zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...

Czytaj więcej

KONTAKT

Napisz do nas